Disclaimer

Alle teksten en afbeeldingen op deze site zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Olieliefhebbers.nl kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Olieliefhebbers.nl aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen, foutief handelen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.

Auteursrecht

De volledige inhoud (waaronder teksten en beeldmateriaal) van onze website zijn auteursrechtelijk beschermd.

Voor sommige delen ligt het auteursrecht bij Olieliefhebbers.nl, voor andere delen behoort het toe aan derden waarbij Olieliefhebbers.nl toestemming heeft gekregen om het op haar website en mediakanalen te gebruiken.

Kopiëren, bewerken of elk ander gebruik van de website of delen ervan is niet toegestaan zonder de voorafgaande en schriftelijk toestemming van Olieliefhebbers.nl of van de derde rechthebbende.

Let op!

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en is niet bedoeld als vervanging voor professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Raadpleeg altijd een gekwalificeerde zorgverlener voordat je essentiële oliën of andere natuurlijke producten gebruikt, vooral als je zwanger bent, borstvoeding geeft, medicijnen gebruikt of gezondheidsproblemen hebt. Houd er rekening mee dat de producten die op deze website worden genoemd, exclusief zijn voor Young Living en zijn gemaakt volgens hun strenge kwaliteitsnormen. We adviseren het gebruik van alleen Young Living-producten om de hoogste kwaliteit en veiligheid te waarborgen.

© Olieliefhebbers.nl. Alle rechten voorbehouden.